Forbundet KYSTEN får 10,5 millioner til naustprosjekt!

I dag fikk vi den store nyheten vi har gått og håpet på: Sparebankstifelsen DNB innvilger søknaden vår om en nasjonal breddegave til berging av naust og sjøhus.

Det trengs en redningsoperasjon for å gi naustene nytt liv. Det vil Sparebankstiftelsen DNB gjerne være med på. Foto: Trond J. Hansen
Det trengs en redningsoperasjon for å gi naustene nytt liv. Det vil Sparebankstiftelsen DNB gjerne være med på. Foto: Trond J. Hansen
16.12.2020

Naust og sjøhus er en type kulturminner som forsvinner i stort tempo. Det slås fast i en ny rapport NIKU har gjort for Riksantikvaren. Med dette som bakteppe går Forbundet KYSTEN i gang med en bred satsing på å redde flest mulig av disse bygningene fra forfall og riving. "Vern gjennom bruk" er hovedtanken, og vi har fått mange tilbakemeldinger fra kystlag som er klare til å gå i gang med restaurerngsprosjekter - bare noen hjelper til med utgiftene.

Nå har vi altså fått Sparebankstiftelsen DNB med på laget, noe som får enorm betydning for hva vi kan klare å få til. Et samstemt styre i stiftelsen innvilget full pott, 10,5 millioner, til prosjektet! Vi er beæret, og dypt takknemlig. Tusen takk!

Prosjektet har følgende formål:

  • Sikre disse kulturminnene så de også i fremtiden er en del av kulturlandskapet langs kysten
  • Gi barn og ungdom gode opplevelser med kystfriluftsliv
  • Sikre almennheten tilgang til sjøen og strandsonen

Vi gleder oss til å gå i gang og konkretisere prosjektet over nyttår!

Forbundet KYSTEN har tidligere fått innvilget 7,9 millioner fra Sparebankstiftelsen til prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk". Les mer om det prosjektet her.