Ekstraordinær kompensasjonsordning for frivilligheten

Taper kystlaget inntekter på grunn av pandemien? Sjekk om dere kan søke kompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Kystlagene samler folk til lands. Nå må mye avlyses. Foto: Sveinung Ystad
Kystlagene samler folk til lands. Nå må mye avlyses. Foto: Sveinung Ystad
14.04.2020

Med et forbud mot å samle mange folk ble plutselig det meste av frivillig sektors planlagte arrangementer umulig å gjennomføre. Dette har hatt store økonomiske konsekvenser for mange organisasjoner, lag og foreninger.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fristen for søknader er allerede 21. april.

Sjekk her om deres kystlag kvalifiserer til støtte.