Bli med på den store strandryddedugnaden

Kampen mot marin forsøpling trenger alle med på laget - også kystlagene. Hva med å adoptere en bit av fjæra der dere holder til?

Strandrydding i regi av Øksnes kystlag. Foto: Karen Steinsvik
Strandrydding i regi av Øksnes kystlag. Foto: Karen Steinsvik
4.03.2020

Kystlagene blir mer og mer miljøengasjerte. Det er en flott utvikling! Hva med å samles om et godt miljøprosjekt nå som våren kommer? Bli med på kampanjen "Adopter en strand"!

Forbundet KYSTEN er medlem av samarbeidsorganisasjonen Hold Norge Rent. De jobber aktivt og målrettet mot forsøpling av norsk natur, og spesielt marin forsøpling. Adopter en strand er en nasjonal kampanje der grupper, lag og foreninger tar et spesielt ansvar for en bit av fjæra i sitt lokalmiljø, og forplikter seg til å rydde området for søppel jevnlig. 17 kystlag er allerede med. Er dette noe for ditt kystlag?

"Adopter en strand" har tre formål:
1. Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere
2. Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste
avfall i naturen
3. Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene

Her er Hold Norge Rent sin brosjyre med informasjon om hvordan man kommer i gang.

Ta kontakt med sekretariatet v/ Tuva Løkse på e-post tuva@kysten.no hvis kystlaget vil bli med!