100 millioner til vedlikehold langs kysten

Stortinget lanserte nylig flere endringer i statsbudsjettet for 2020 for bedre å møte Korona-krisen. Blant annet en stor ekstra bevilgning til vedlikehold av fyr, kaier og moloer.

Lindesnes fyr Foto: Guro Waksvik
Lindesnes fyr Foto: Guro Waksvik
22.04.2020

Det er godt nytt for viktige kulturminner på kysten, og noe Forbundet KYSTEN, Norsk fyrhistorisk forening og Nasjonal kystledgruppe har jobbet politisk for i en årrekke. Norske fyr er for lengs avbemannet og automatisert, og de fleste har fått en annen bruk, blant annet som kystleddestinasjoner. Fyrene eies av Kystverket, men mange driftes av kystlag og andre frivillige på langsiktige kontrakter. Over mange år har vi påpekt et alvorlig etterslep i det utvendige vedlikeholdet som Kystverket har ansvar for. Denne tilleggsbevilgningen er derfor et etterlengtet og nødvening løft.

- Hovedhensikten er å hjelpe den kriserammede bygg- og anleggssektoren over hele landet, men dette bidrar selvsagt også til å ta vare på fyrbygninger og fiskerihavneanlegg, og til økt sikkerhet på sjøen, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide om bevilgningen.

Dette skriver regjeringen om saken.