Statsbudsjett 2020

I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett. Her er tallene som er viktigst for oss og vårt felt.

Statsbudsjett
Statsbudsjett
7.10.2019

Statsbudsjettet som ble presentert i dag inneholder ingen stor dramatikk for Forbundet KYSTEN og feltet vi jobber med. Noen viktige poster får en liten økning, og andre en liten nedgang.

Forbundet KYSTENs driftsstøtte økes i år med 63 000 til 4 563 000 kroner. Det er vi glade for!

Som lansert tidligere i høst ble det bevilget 35 millioner kroner til oppstart av byggingen av nytt vikingskipsmuseum. Det er en svært god nyhet.

Vi er også fornøyde med en solid økning i bevilgningen til Kulturminnefondet, med 8,6 % til totalt 126 362 000 kroner.

Riksantikvaren får derimot merke sparekniven. Riksanrikvarens budsjett hadde en nedgang på 2.6 %. Programkategorien "Kulturminner og kulturmiljø" har en tilbakegang på 1 %. Da er det ikke justert for prisstigning.

Post 71, "Tilskudd til freda kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap" står på stedet hvil med 159 015 000.

Post 74, "Tilskudd til fartøyvern" økte med 700 000, til totalt 63 926 000 kroner.

Post 75, "Tilskudd til fartøyvernsenter" fikk en liten nedgang på 265 000, til 15 949 000 kroner.

Regjeringens bevilgninger til friluftsliv er også relevant for oss. Post 78, "Friluftstiltak" økte med 4 millioner, til 183 891 000 kroner.

Nok en gang kuttes det i støtten til studieforbundene. De mister nær fem millioner kroner. For vårt Studieforbundet Kultur og tradisjon betyr dette en nedgang i opplæringsmidler på i overkant 400 000 kroner, samtidig som vi har en jevn vekst i kursaktivitet. Foreslått kutt tilsvarer i overkant av 4000 kurstimer, i følge studieforbundets nettsider, et kutt som betyr at langt færre kan få støtte til opplæringen de holder.