Nytt regelverk tar form

Det har vært mye engasjement rundt ny forskrift for fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer. Her er vårt høringssvar.

Det skal nå bli enklere å drive opplæring og formidling i båt, innenfor regelverket. Foto: Kystlaget Viken
Det skal nå bli enklere å drive opplæring og formidling i båt, innenfor regelverket. Foto: Kystlaget Viken
20.03.2019

Gjennom høsten 2018 ledet Forbundet KYSTEN en koordinert innsats blant flere miljøer og institusjoner som er berørt av dette regelverket, for å få det tilpasset den aktiviteten vi driver med båtene. Reglene er per i dag vanskelig å leve opp til for frivillige lag og foreninger, skoler, leirskoler, barnehager og andre som ønsker å drive med formidling og sjøvettopplæring i båt.

Forbundet KYSTEN har sendt inn vårt høringssvar. Det kan du lese her.