Nytt regelverk lover godt

Sjøfartsdirektoratets forslag til nytt regelverk er nå ute på høring med frist 15. mars. Vi er glade for at våre ønsker ser ut til å ha blitt hørt!

Nå tilpasses regelverket bedre til vår virksomhet på sjøen. Foto: Tuva Løkse
Nå tilpasses regelverket bedre til vår virksomhet på sjøen. Foto: Tuva Løkse
4.01.2019

Gjennom høsten 2018 ledet Forbundet KYSTEN en koordinert innsats blant flere miljøer og institusjoner som er berørt av Sjøfartsdirektoratets regelverk for båter opp til 24 meters lengde som fører opp til 12 passasjerer. Dette regelverket er per i dag vanskelig å leve opp til for frivillige lag og foreninger, skoler, leirskoler, barnehager og andre som ønsker å drive med formidling og sjøvettopplæring i båt. Les en oppsummering i vår kronikk i Stavanger Aftenblad i desember.

Sjøfartsdirektoratet gått igjennom regelverket, og kommet med flere forslag til forenklinger. Forslaget er nå ute på høring, og kan leses her.

Dette ser umiddelbart veldig positivt ut. Spesielt er vi glade for at "fartøy som brukes av medlemmer i lag og foreninger til fritidsaktiviteter, og fartøy i territorialfarvannet ved fastlands-Norge med fremdriftsmaskineri på maksimum 25 hk/19 kw", i tillegg til fartøy uten fremdriftsmaskineri, er foreslått unntatt de fleste og mest omfattende paragrafene i loven. Vi vil drøfte forslaget med våre samarbeidspartnere, og levere et høringsinnspill.