Kritisk for vikingskipene på Bygdøy!

Forbundet KYSTEN og Europa Nostra Norge nominerer vikingskipene på Bygdøy til internasjonal rødliste. Det gjør vi med støtte fra seks andre organisasjoner og fagmiljøer.

Noen av våre viktigste kulturminner står i akutt fare for å bli ødelagt. Foto: Tore Friis-Olsen
Noen av våre viktigste kulturminner står i akutt fare for å bli ødelagt. Foto: Tore Friis-Olsen
14.05.2019

Vi har lenge vært kjent med at det står svært dårlig til med tilstanden til vikingskipene på Bygdøy i Oslo. Omfattende studier de siste årene av tilstanden til Gokstad- og Osebergskipet har konkludert med at det må settes inn tiltak umiddelbart for å unngå store skader eller i verste fall kollaps. Ledelsen ved museet mener et nytt museumsbygg må til for å ta vare på skipene på sikt.

Vi konstaterer dessverre at det i revidert nasjonalbudsjett ikke er satt av nødvendige midler. Vi ber derfor Stortinget umiddelbart bevilge ekstra midler som øremerkes arbeidet med umiddelbar sikring av vikingskipene.

Europa Nostra Norge og Forbundet KYSTEN vil nominere vikingskipene på Bygdøy til programmet «Europas 7 mest utsatte kulturminner» som koordineres av den pan-europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra.

Vikingskipene er ved siden av stavkirkene Norges viktigste kulturhistoriske bidrag til verdensarven. En kollaps av vikingskipene fra Oseberg og Gokstad ville være et havari for norsk kulturminneforvaltning, og bli lagt merke til internasjonalt.

Følgende organisasjoner og fagmiljøer stiller seg bak dette oppropet:

Forbundet KYSTEN, Tore Friis-Olsen, seniorrådgiver
Europa Nostra Norge, Erik Schultz, styreleder
Norsk Forening for Fartøyvern, Hedda Lombardo, generalsekretær
Norsk Kulturarv, Erik Lillebråten, direktør
Fortidsminneforeningen, Ola Fjeldheim, generalsekretær
Norsk arkeologisk selskap, professor Frode Iversen, generalsekretær
Stiftelsen Oseberg Vikingarv, Einar Chr. Erlingsen, styreleder
Norges kulturvernforbund, Toril Skjetne, generalsekretær