Midlertidig unntak fra regelverk

Det jobbes med nytt regelverk for fartøy med opp til 12 passasjerer, men dette vil ta tid. I mellomtiden gis det unntak for kystlag og andre som driver med opplæring i båt.

Foto: Tuva Løkse
Foto: Tuva Løkse
13.05.2019

På grunn av mange høringssvar trenger Sjøfartsdirektoratet mer tid for å få det tilpassede regelverket klart.

Se også info på Sjøfartsdirektoratets netsider.

Forbundet KYSTEN har sammen med andre som berøres av dette regelverket engasjert oss for å få en god tilpasning som ikke er til hinder for opplæring og formidling på sjøen. Forbundet KYSTEN leverte et høringssvar til forslaget som første ble lagt fram. Vi er glade for at direktoratet tar seg tid til å gå grundig igjennom innspillene de har fått fra oss og alle andre.