Ledige plasser på trebåtbyggerkurs

Vil du lære mer om tegning og dokumentasjon av trebåt, eller om motormontering? Meld deg på kurs til høsten!

Elever i sving på kurset i klinkbåtbygging på Museet Kystens Arv. Foto: Torunn Elise Kveen
Elever i sving på kurset i klinkbåtbygging på Museet Kystens Arv. Foto: Torunn Elise Kveen
15.04.2019

Kursrekka «Trebåtbygger» startet opp høsten 2017 som et samarbeid mellom Studieforbundet kultur og tradisjon og Forbundet KYSTEN. Kursrekka bygger på læreplanen for Trebåtbyggerfaget Vg3/opplæring i bedrift.

Så langt er seks modulkurs gjennomført, og to kurs står igjen, «Tegning og dokumentasjon», og «Motormontering i trebåt». Her er det ledige plasser, og bare å melde seg på! Det gjør du her.

«Tegning og dokumentasjon», Museet Kystens Arv, Rissa, 16. - 20. september:

 • bruke arbeidstegninger og tabeller i trebåtbyggerfaget
 • gjøre oppslag av ulike deler av båten i full størrelse
 • lage maler ut fra tegning og oppslag
 • lage frihåndskisser og enkle modeller som forberedelse til produksjon
 • gjøre greie for lokale særtrekk ved trebåtbygging og sette disse inn i en nasjonal og internasjonal sammenheng

«Motormontering i trebåt» – Risør Trebåtbyggeri, 11. - 15. november 2019:

 • Deplasement eller hurtiggående skrog
 • Valg av motorstørrelse og propell
 • Krav til luft, plass, service og isolasjon
 • Boring av hylsehull og plassering av motorfundament
 • Krav til oppretting og utføring av oppretting
 • Montering over eller under vannlinja

Om kursrekka
Trebåtbygger er ei kursrekke som legger vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker. Opplæringen skal bidra til å verne om det tradisjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt i og forståelse for det særegne ved materialbruken til trebåtbyggeren. Kursrekka er bygget opp rundt ulike tema og fordelt på ni kurs. Kursene er lagt opp etter vanskelighetsgrad med anbefalt rekkefølge, jo lengre ut i rekka du kommer, jo større krav til forkunnskap. Det er ingen opptakskrav for å delta, men for å få utbytte av opplæringen bør man ha erfaring med trearbeid.