Innspill til nytt regelverk

Sjøfartsdirektoratets forslag til ny forskrift om fartøy under 24 m som fører 12 eller færre passasjerer er nå ute på høring. Har du momenter du mener bør komme med i vårt høringssvar, så ta kontakt innen 4. mars.

Deplassementsbåter med mer enn 25 HK må også omfattes av det forenklede regelverket. Det er noe av det vi vil spille inn i vårt høringssvar.   Foto: Tuva Løkse
Deplassementsbåter med mer enn 25 HK må også omfattes av det forenklede regelverket. Det er noe av det vi vil spille inn i vårt høringssvar. Foto: Tuva Løkse
25.02.2019

Sjøfartsdirektoratet har gått igjennom gjeldende regelverk, og kommet med flere forslag til forenklinger. Forslaget er nå ute på høring, og kan leses her.

Forbundet KYSTEN vil, på vegne av en bredt sammensatt arbeidsgruppe av berørte miljøer, sende inn vårt høringssvar innen fristen 15. mars. Vi har allerede fått tilbakemeldinger på at det nye forslaget ikke ivaretar gruppen av båter som har mer enn 25 HK, men et deplassement som gjør at de allikevel ikke gjør stor fart, f.eks skøyter. Dette vil vi ta med i vårt innspill. Har du andre momenter vi bør få med, send dem innen mandag 4. mars til mathilde@kysten.no.

Det er selvfølgelig også mulig å sende egne hørngssvar rett til Sjøfartsdirektoratet uavhengig av oss.

Gjennom høsten 2018 ledet Forbundet KYSTEN en koordinert innsats blant flere miljøer og institusjoner som er berørt av Sjøfartsdirektoratets regelverk. Reglene er per i dag vanskelig å leve opp til for frivillige lag og foreninger, skoler, leirskoler, barnehager og andre som ønsker å drive med formidling og sjøvettopplæring i båt. Les en oppsummering i vår kronikk i Stavanger Aftenblad i desember.