Innspill til kulturminnemeldingen

I dag avsluttes innspillsrunden som skal ligge til grunn for regjeringens arbeid med ny stortingsmelding om kulturminnevern. Her er vårt innspill.

Viktigheten av å innhente vedlikeholdsetterslepet på de fredete fyrstasjonene er et av våre innspill til ny kulturminnemelding.
Viktigheten av å innhente vedlikeholdsetterslepet på de fredete fyrstasjonene er et av våre innspill til ny kulturminnemelding.
1.02.2019

Regjeringen skal lage en ny kulturminnemelding. Denne skal legge føringene for kulturminnepolitikken i årene som kommer, og er et viktig dokument, ikke minst for alle oss innen det frivillige kulturminnevernet. Vi har fått god anledning til å fremme våre hjertesaker, på fire innspillsmøter rundt i landet den siste måneden, og skriftlig til Klima- og miljødepartementet.

Her er Forbundet KYSTENs innspill.

Vi argumenterer blant annet for en prioritert satsning på kystens kulturminner, et løft for fartøyvernet, bedre ivaretakelse av fyrene, og gode ordninger for ivaretakele av tradisjonshåndverkene som forutsetning for et bærekraftig kulturminnevern.

Den nye kulturminnemeldingen skal være klar i 2020.