Forbundet KYSTEN styrker det internasjonale samarbeidet

Kulturminnevernet står sterkere når man samarbeider om felles utfordringer - også på tvers av landegrenser. Forbundet KYSTEN er nå tatt opp som medlem i organisasjonen Europa Nostra.

I venezia gjør de også en stor innsats for å ta vare på egne båttradisjoner. Nå styrker vi vårt internasjonale samarbeid. Foto: Tuva Løkse
I venezia gjør de også en stor innsats for å ta vare på egne båttradisjoner. Nå styrker vi vårt internasjonale samarbeid. Foto: Tuva Løkse
14.08.2019

Forbundet KYSTEN har i mange å vært involvert i forskjellige internasjonale samarbeider og prosjekter. Det mest omtalte er nok vår felles nordiske innsats for å få nordisk klinkbåttradisjon inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Her er en liste over vårt øvrige internasjonale arbeid.

Europa Nostras hovedoppgaver er å:

  • Påvirke politikere og beslutningstakere
  • Gjennomføre aksjoner når kulturarv er truet
  • Sørge for spredning av ideer og erfaringer
  • Skape oppmerksomhet og bevisstgjøring rundt kulturarv
  • Velge og belønne gode innsatser for bevaring

Forbundet KYSTEN har hatt en representant i styret i Europa Nostras norske avdeling siden 2018. På forsommeren i år hadde vi også et tett samarbeid med organisasjonen om å nominere vikingskipene på Bygdøy til listen over Europas syv mest utsatte kulturminner. Om vår nominasjon når opp avgjøres i april.

Vi ser frem til videre samarbeid, nå som fullverdig medlem av Europa Nostra.