Bli med å tilrettelegge Oslofjorden for robåt og kajakk

Prosjektet "Ro- og padleled Oslofjorden" inviterer til åpne oppstartsmøter rundt fjorden. Vi håper fler av kystlagene hiver seg med.

Roing og padling trenger stort sett samme tilrettelegging. Nå utvider vi samarbeidet vårt med Norges padleforbund. Foto: Sveinung Uddu Ystad
Roing og padling trenger stort sett samme tilrettelegging. Nå utvider vi samarbeidet vårt med Norges padleforbund. Foto: Sveinung Uddu Ystad
8.11.2019

Norges Padleforbund er tildelt en stor breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet «Ro- og padleled Oslofjorden». Forbundet KYSTEN er invitert med som samarbeidspartner. Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo – Kragerø en kyststrekning på ca 300 km.

Vil dere være med?
Padleforbundet har opprettet et styre for prosjektet bestående av Padleforbundet, Forbundet KYSTEN, Oslofjorden Friluftsråd og en observatør fra Norsk Friluftsliv. Snart vil prosjektet utlyse søkbare midler til diverse lokal tilrettelegging for friluftsliv i robåt og kajakk, og vi håper mange av kystlagene rundt Oslofjorden hiver seg med.

Inviterer til oppstartmøter
Nå inviteres blant annet frivillige lag, foreninger og privatpersoner: Padleklubber, roklubber, kystlag, turlag, båtforeninger, velforeninger med fler til fire oppstartmøter rundt fjorden. Formålet med møtene er å informere og involvere.

Tønsberg 13. november

Sarpsborg 14. november

Drammen 18. november

Kragerø 19. november

Her ligger hele invitasjonen. Vel møtt!