14,6 millioner til ro- og padleruter i Oslofjorden

Norges Padleforbund er tildelt en stor breddegave fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet ro- og padleled Oslofjorden! Forbundet KYSTEN er invitert med som samarbeidspartner.

Roing og padling trenger stort sett samme tilrettelegging. Nå utvider vi samarbeidet vårt med Norges padleforbund. Foto: Sveinung Uddu Ystad
Roing og padling trenger stort sett samme tilrettelegging. Nå utvider vi samarbeidet vårt med Norges padleforbund. Foto: Sveinung Uddu Ystad
12.06.2019

I Oslofjorden skal padleforbundet tilrettelegge med utsettingssteder, padlehuker, kajakkhotell og lignende tiltak som bidrar til at uerfarne padlere opplever det som trygt og sikkert å utøve friluftsliv og mosjon i kajakk.

Målet med det nye breddegaveprosjektet er å fremme nærfriluftsliv og aktivitet for nye brukere og for noe mer erfarne mosjonister i Oslofjorden. Gjennom tilrettelegging av trygge og kvalitetssikrede ruter - knyttet tett opp mot bebyggelse der folk bor og oppholder seg - vil man fremme friluftsliv og flere aktive padlere og roere.

Padleforbundet ønsker å gjennomføre prosjektet i samarbeid med andre organisasjoner og aktører som representerer «myke trafikanter» i Oslofjorden. På bakgrunn av dette er Forbundet KYSTEN invitert med som samarbeidspartner. Klart vi vil det!

Forbundet KYSTEN har i likhet med padleforbundet deltatt i arbeidet med å utvikle et system for gradering av turruter på vannet. Noen kystlag er i gang med ruter i sitt farvann. Nå håper vi på videre samarbeid med padleforbundet, og kystlag rundt Oslofjorden om dette.

I prosjektperioden skal det utvikles en digital ro- og padleportal som viser trygge rutealternativer og som viser hvor man kan finne en padlehuk, gå i land for en hvil, hvor man kan nyte matpakka eller rett og slett vise til nærmeste matbutikk, hotell, kystledhytte eller fyr!

Formålet med prosjektet er å etablere en sammenhengende ro- og padleled i Oslofjorden på strekningen svenskegrensen - Oslo – Risør, en kyststrekning på ca 300 km. Til denne hovedleden skal det lokalt også knyttes nærmere 3000 km med ro- og padleruter.