Vær med å forme kulturminnemeldingen

Regjeringen har startet arbeidet med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Slik kan vi bidra med innspill.

Ny-Hellesund ble fredet som kulturmiljø i 2016. Nå skal linjene tegnes opp for kulturminnepolitikken fremover. Foto: Karl Ragnar Gjertsen
Ny-Hellesund ble fredet som kulturmiljø i 2016. Nå skal linjene tegnes opp for kulturminnepolitikken fremover. Foto: Karl Ragnar Gjertsen
20.12.2018

Den nye meldingen vil være grunnlag for en diskusjon i Stortinget om framtidens kulturminneforvaltning og dens betydning for samfunnet. I meldingen vil regjeringen også legge fram forslag til nye nasjonale mål på kulturminnefeltet. Nå har alle anledning til å komme med sine innspill til meldingen, som skal være klar i 2020.

Fristen for å sende inn skriftlige innspill er 1. februar. Det blir også avholdt innspillsmøter flere steder i landet. Les mer på regjeringens nettside.