Tre interessante konferanser i Oslo

I ukene som kommer arrangerer både Kulturvernforbundet, Riksantikvaren og Norsk Forening for Fartøyvern store konferanser. Alle kystlagsfolk er velkommen til å delta!

Generalsekretær i Norges Kulturvernforbund Toril Skjetne ønsker velkommen til ny kulturvernkonferanse 17. mars. Foto: Norges Kulturvernforbund
Generalsekretær i Norges Kulturvernforbund Toril Skjetne ønsker velkommen til ny kulturvernkonferanse 17. mars. Foto: Norges Kulturvernforbund
8.02.2018

Skulle man planlegge en tur til Oslo i mars er det flere anledninger til å få med seg litt faglig påfyll i selskap med likesinnede. Her er tre konferanser vi anbefaler:

Kulturvernkonferansen (17. mars) arrangeres av Norges Kulturvernforbund, som er paraplyen til alle de frivillige kulturvernorganisasjonene. Konferansen foregår på Sentralen i Oslo sentrum, og trekker alltid en god miks av frivillige, ansatte i organisasjoner og forvaltning og ansvarlige politikere med en interesse for kulturvernfeltet.

Årets utgave av Kulturvernkonferansen er en del av det offisielle programmet til det europeiske kulturarvåret hvor temaet er «Typisk norsk – ikke bare norsk». Hvordan er norsk kulturarv blitt til i møte med andre kulturer? Hvordan har vi blitt påvirket av impulser utenfra? Og hvordan har vi påvirket andre kulturer?

Riksantikvarens Frivillighetskonferanse (16. mars) arrangeres årlig i deres lokaler i Dronningens gate i Oslo. En rød tråd i konferansen er samarbeidet mellom oss frivillige organsasjoner og kulturminneforvaltningen, og hvordan man "spiller hverandre gode". Også Riksantikvaren tar utgangspunkt i Det Europeiske kulturarvsåret, og legger konferansen dagen før Kulturvernkonferansen så flest mulig utenbys fra skal kunne få med seg begge arrangementer.

Fartøyvernets landskonferanse (5. mars) arrangeres av Norsk Forening for Fartøyvern - interesseorganisasjonen for vernede fartøyer. Konferansen foregår på Gardermoen og er åpen også for ikke-medlemmer så langt det er ledige plasser. Årets tema er "Fra antikvarisk vern til profesjonell drift av fartøy", og vil garantert gi både nyttig informasjon og inspirasjon til alle som sysler med fartøyvern.