Storslagen allianse for nordisk UNESCO-nominasjon

Nordisk klinkbåttradisjon kan bli det første felles nordiske kulturuttrykket som får UNESCO-status. Over 200 kunnskapsmiljøer i hele Norden stiller seg bak nominasjonen.

Foreningen Han Herred Havbaade på den danske Nordsjøkysten tar vare på kunnskapen om klinkbygging av fiskefartøyer. Og bådene er i bruk! Foto: Kirsten Monrad Hansen
Foreningen Han Herred Havbaade på den danske Nordsjøkysten tar vare på kunnskapen om klinkbygging av fiskefartøyer. Og bådene er i bruk! Foto: Kirsten Monrad Hansen
29.10.2018

Forbundet KYSTEN leder et stort nordisk samarbeid om å få innskrevet "nordisk klinkbåttradisjon" på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Denne listen er sidestilt med den kjente "UNESCOs verdensarvliste" som tar for seg fysiske kulturminner og kulturlandskap. Får vi nominasjonen igjennom er det et stort og viktig statusløft for en levende tradisjon og en kunnskap som svært få av oss har i dag.

Listen over kunnskapsmiljøene som stiller seg bak nominasjonen gir grunn til å håpe at vi skal få det til! Så langt har over 200 institusjoner, foreninger, og sentrale personer fra Norge, Sverige, Åland, Danmark, Færøyene, Finland, og Island skrevet støttebrev der de alle argumenterer ut fra sitt ståsted for viktigheten av å ta vare på denne tradisjonen.

Se hele listen over støttespillere her

Hvor står saken nå?
Slike prosesser tar tid. Forbundet KYSTEN og våre nordiske samarbeidspartnere har arbeidet med dette siden 2015. Før sommeren i år leverte vi nominasjonsteksten videre til Norsk Kulturråd, som representerer den norske staten i arbeidet opp mot UNESCO. Nå får vi innspill og tilbakemeldinger fra Kulturrådet og deres "søster-direktorater" i resten av Norden, som tas med i en siste revisjon av materialet.

Det kreves en politisk beslutning i alle de nordiske landene om å fremme denne nominasjonen. Hvis alt går som vi ønsker vil nominasjonen fremmes av det norske kulturdepartementet på vegne av alle de nordiske kulturdepartementene i mars 2019. Første mulighet for behandling i UNESCOs mellomstatlige komité , og en faktisk innskriving på lista, er i november/desember 2020.

Les mer om Forbundet KYSTEN og hva vi jobber med her.