Nå utlyses runde to

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB støtter vi gode lokale prosjekter som tar sikte på å bevare kunnskapen om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Nå utlyses andre og siste runde.

Elever på Fosen folkehøgskole bygger en åfjordsseksring med finansiering gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Tora Heide
Elever på Fosen folkehøgskole bygger en åfjordsseksring med finansiering gjennom vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Tora Heide
12.12.2018

I hele landet bygges det nå tradisjonsbåter med støtte vi delte ut i forrige runde. Nå er vi klare for å behandle en ny runde med søknader, og fordele resten av midlene vi har til rådighet på gode lokale prosjekter med oppstart i 2019 og 2020. Les kriteriene her.

Søknadsfristen er satt til 8. februar.