Kystlagsseminar i Trondheim i april

6.- 8. april inviteres kystlagsfolk fra hele landet til seminar med temaet "Maritim stedsutvikling – kulturminner og havnemiljøer".

Kystlaget Trondhjem sørger for liv og aktivitet i kanalhavna og på Fosenkaia. Foto: Knut Skaun Sveen
Kystlaget Trondhjem sørger for liv og aktivitet i kanalhavna og på Fosenkaia. Foto: Knut Skaun Sveen
31.01.2018

Det er mange måter å engasjere seg i stedsutvikling og delta i diskusjonen om hvordan vi tar vare på sjønære kulturmiljøer. På årets landsdekkende kystlagsseminar vil vi fokusere på kystlagene som viktige aktører i lokalsamfunnet. For å påvirke må man kjenne prosessene, og komme på banen. Men hvordan gjør vi det - og hvem skal vi samarbeide med?

Seminaret arrangerer vi sammen med Kystlaget Trondhjem, og det vil foregå på P-Hotels Brattøra, og på kystlagets base på Fosenkaia. Endelig program kommer om kort tid. Invitasjon med foreløpig program er sendt ut til alle kystlagene, og ligger også her.

Landsdekkende seminar er også et sted der dere møter andre kystlagsmedlemmer og det er satt av mye tid til å utveksle erfaringer.

Påmelding