Kulturvern på stedet hvil

Det er ingen satsninger å spore, men heller ingen dramatiske kutt for kulturvernet i årets statsbudsjett. Hvor ble det av styrkingen av fartøyvernet?

Bevilgningen til fartøyvern er godt fortøyd, til tross for en lovnad fra regjeringen om økt satsning på denne delen av kulturminnevernet. Foto: NFF
Bevilgningen til fartøyvern er godt fortøyd, til tross for en lovnad fra regjeringen om økt satsning på denne delen av kulturminnevernet. Foto: NFF
8.10.2018

I Solberg-regjeringens samarbeidsplatform står det blant annet at de skal "styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverket". Vi hadde derfor en forhåpning om en økning i Riksantikvarens søkbare fartøyvernpost. Posten økes med 1,4 millioner eller 2,2 % til 61,8 millioner kroner. Justert for prisvekst er dette allikevel en liten nedgang. Vi håper regjerningen ser på dette på nytt, og holder det opp mot egen regjeringserklæring. Vi skal minne dem på det!

Andre poster som angår vårt felt:

  • Riksantikvarens "Tilskudd til kulturminner i privat eie" får en økning på 7 millioner, og lander på 159 millioner kroner. Økningen tilsvarer 4,6 %. Det er positivt. Vi er også glade for å se at kystkultur fremdeles står nevnt spesielt i beskrivelsen av hva denne posten skal støtte.
  • Fartøyvernsentrene får en liten ekstrabevilgning på 2,9 %, som tilsvarer ca. en justering for prisvekst.
  • Riksantikvarens "Tilskudd til tekniske og industrielle kulturminner" blir kuttet med 3,5 millioner.
  • Kulturminnefondet får en liten økning på 4,1 millioner. Justert for prisvekst kan man si at dette gir fondet 1% mer å rutte med i 2019.
  • Den samlede støtten til frivillige organisasjoner under Klima og miljødepartementet står omtrent på stedet hvil. Forbundet KYSTEN får et lite kutt på 24 000 kroner, og vi ligger an til å få 4,5 millioner kroner i statlig driftsstøtte neste år.
  • Studieforbundenes økonomi ser ut til å stå uendret. Vi er glade for å slippe kampen for disse viktige voksenopplæringsmidlene i år. Kystlagene kan altså regne med den samme støtten til sin kursvirksomhet.
  • Miljødirektoratets søkbare aktivitetsmidler til friluftsformål kuttes med 4,9 millioner.
  • En god nyhet for frivilligheten generelt er en solid økning i bevilgningen til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Denne økes med 134 millioner kroner, som tilsvarer ca. 10 %. Paraplyen Frivillighet Norge jobber allikevel videre for å fjerne all skatt på dugnadsarbeid.