Kulturminnefondet jubilerer

I dag er vi med å feire Kulturminnefondets 15-års jubileum. Vi takker for godt samarbeid siden starten, blant annet med disse ordene i deres jubileumsbok.

Bragdøya kystlag er ett av våre miljøer som har fått støtte fra Kulturminnefondet. Vi ser frem til å kunne realisrere enda nye restaureringsprosjekter i samarbeid med fondet i årene som kommer. Foto: Tuva Løkse
Bragdøya kystlag er ett av våre miljøer som har fått støtte fra Kulturminnefondet. Vi ser frem til å kunne realisrere enda nye restaureringsprosjekter i samarbeid med fondet i årene som kommer. Foto: Tuva Løkse
7.03.2018

Kulturminnefondet kom for 15 års siden som et frisk pust inn på kulturvernarenaen som et alternativt sted å søke midler til restaureringsprosjekter. At fondet la seg på en linje der man kunne få støtte til prosjekter som ikke trengte å ha vernestatus, passet våre kystlag godt, da de ofte arbeider med bygninger og anlegg som er viktige for lokalsamfunnet, men ikke nødvendigvis har en verneverdi i forhold til antikvariske prinsipper.

Vi er spesielt glade for at kystkultur var ett av deres satsningsområder i begynnelsen og det forsterket vår følelse av at det å ta vare på kystkulturen var viktig. Bygninger og anlegg langs kysten er utsatt for vær og vind og har et stort behov for vedlikehold. Der kom kulturminnefondet inn som en god støttespiller gjennom sine økonomiske bidrag. Det gjelder også de flytende kulturminnene, som har fått støtte til mange tiltak de ellers ikke hadde fått gjennomført.

Kulturminnefondet har vært flinke til å skape gode relasjoner til de frivillige kulturvernorganisasjonene og har tatt oss med på råd i viktige saker for fondet. Deres profesjonalitet i forhold til å hjelpe med oppfølging og kvalitetssikring av prosjektene, er det mange som kan ta lærdom av. Det har ført til at prosjektene som har fått støtte har blitt gjennomført på en god og profesjonell måte. Sekretariatet er imøtekommende og hjelpsomme på alle måter og representerer kulturminnefondet på en flott måte mot oss brukere, og det setter vi pris på!

Med dette vil jeg på vegne av Forbundet KYSTEN gratulere dere med 15 gode år og vi håper på et aktivt og godt kulturminnefond i fremtiden.