Inviterer båtbyggere og båtbrukermiljøer til samarbeid

Forbundet KYSTEN fikk 7,9 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DnB til prosjektet «Tradisjonsbåt – bygging og bruk». Nå inviteres miljøene til å sende inn forslag til lokale prosjekter vi kan bidra til å realisere.

Åfjordsvengbåten "Hildring" under kappseilasen i Kristiansund i fjor sommer. Foto: Tuva Løkse
Åfjordsvengbåten "Hildring" under kappseilasen i Kristiansund i fjor sommer. Foto: Tuva Løkse
17.04.2018

Pengene vi har til rådighet skal i løpet av fire år omsettes i mest mulig kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Vi deler ut ca. 2 millioner årlig, fordelt på flere lokale eller regionale prosjekter.

Aktuelle søkere kan være båtbyggere, i samarbeid med lokale brukere. Brorparten av midlene skal gå til bygging av båtene, men utvikling av opplegg og tilrettelegging for bruk kan også tilgodeses med støtte. Hvert prosjekt må oppgi to ansvarlige kontaktpersoner, en for bygging og en for bruk, de to delene av prosjektet må ha separate budsjetter/regnskap.

Prosjekter som utmerker seg med spesielt innovative ideer rundt bruk og formidling av båtene kan bli plukket ut som pilotprosjekter og bli tildelt ytterligere midler.

Krav til prosjekter som skal komme i betraktning

  • Midlene skal gå til prosjekter der det bygges åpne klinkbygde tradisjonsbåter med en lokal eller regional stedstilhøriget.
  • En lærling, eller eventuelt annen omfattende kunnskapsoverføring, skal være del av byggeprosjektene som mottar midler.
  • Båtene som bygges skal knyttes opp mot et brukermiljø, enten et eksisterende eller det skal foreligge konkrete planer og opplegg for bruk.
  • Prosjektene må ta sikte på en langsiktig aktivitet, med aktiv bruk av båtene og kunnskapsoverføring til nye brukere.
  • Det må foreligge en plan for synliggjøring og formidling av båttradisjonen og prosjektet.

Kriterier for prioritering av søknader

  • Grad av styrking av levende byggetradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
  • Bidrag til brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
  • Prosjekter der det foreligger en grad av medfinansiering vil bli prioritert.
  • Potensial for verdiskaping lokalt og regionalt vil tillegges vekt.

Har du spørsmål, eller har en prosjektidé du ønsker å drøfte med oss? Ta kontakt med oss, så kan vi bistå med å utvikle idéen din til et prosjekt. tore@kysten.no, tlf: 22424282.

Send oss prosjektbeskrivelser og en fremdrifts- og finansieringsplan til tore@kysten.no innen 15. mai for å få ditt prosjekt vurdert nå. Det blir flere utlysninger og neste frist blir 15. oktober.