Ansetter båtbygger i Buskerud

Vil du lære å bygge elvebåt? Nedre Eiker kommune ansetter nå en båtbygger i halv stilling. Er det deg de ser etter?

Nersetterbåten ble brukt til fløting og frakt av folk på Drammensvassdraget. Nå utlyses en 50% stilling som båtbygger i prosjektet. Foto: Drammen Arkiv
Nersetterbåten ble brukt til fløting og frakt av folk på Drammensvassdraget. Nå utlyses en 50% stilling som båtbygger i prosjektet. Foto: Drammen Arkiv
5.11.2018

Nedre Eiker kommune arbeider sammen med en rekke samarbeidspartnere for å ivareta kunnskapen om "Nersetterbåtene" som er åpne klinkbyggede tradisjonsbåter. Båtene ble benyttet til fløting, transport, fiske og friluftsliv i Drammensregionen. De har blitt rodd, seilt og staket. I første omgang skal det bygges tre til fem båter på ca. fem meter. Byggingen skal være publikumsrettet og foregå i samarbeide med frivillige med bakgrunn i og kjennskap til bygging og bruk av slike båter. Det søkes etter en person med fagbrev i trebåtbyggerfaget som ønsker å fordype seg i denne lokale byggetradisjonen i en periode.

Les hele utlysningen her

Prosjektet har fått 600 000 kroner i støtte gjennom "Tradisjonsbåt - bygging og bruk", Forbundet KYSTENs samarbeid med Sparebankstiftelsen DnB. En breddegave på i alt 7,9 millioner kroner skal over fire år finansiere lokale prosjekter som tar sikte på å sikre kunnskapen om åpne klinkbygde trebåter, både håndverket bak og sjømannskapet som skal til for å bruke båtene.