Støtte til 79 kystlagsprosjekter

I dag får kystlagene som søkte på våre utlyste stimuleringsmidler svar. Til sammen deler vi ut 435 000 kr til inkluderingstiltak og til opplæring i båtbruk.

I løpet av 2017 vil mange få opplæring i bruk av kystlagets båter. Foto Kjell Magnus Økland
I løpet av 2017 vil mange få opplæring i bruk av kystlagets båter. Foto Kjell Magnus Økland
16.05.2017

I 2016 ble Forbundet KYSTEN tildelt Stiftelsen UNIs miljøvernpris for vårt arbeid. 300 000 kroner av pengene som fulgte med prisen ønsket vi å fordele på gode prosjekter i kystlagene rundt i landet. I tillegg fikk vi innvilget midler fra Miljødirektoratet øremerket inkluderingstiltak, som vi også vil fordele.

I mars utlyste vi derfor stimuleringsmidler gjennom prosjektene "Lær i leia" og "Velkommen om bord". Vi mottok søknader fra 45 forskjellige kystlag fra alle landsdeler. Kystlagene hadde anledning til sende inn flere søknader hver, og mange benyttet seg også av den muligheten. Alle kystlag som søkte fikk midler, og de som hadde lagt inn flere søknader fikk også innvilget søknaden med annenprioritet.

Til sammen støtter vi nå 79 gode prosjekter! 46 av disse handler om opplæring i båtbruk, og prosjektene vi støtter handler om ro- og seilopplæring på flere ferdighetsnvåer, båtmanøvrering, sjømannskap, navigasjon og sikkerhet ipå sjøen. Flere av kursene blir arrangert som sosiale turer over flere dager.
I årets runde av "Velkommen om bord" støtter vi 33 prosjekter som alle handler om å gi innvandrere og flyktninger opplevelser med friluftsliv. Mange av prosjektene tar også sikte på en mer varig inkludering av innvandrere i laget, og å lære noe selv om hva som eventuelt er kystkultur i landene de har forlatt. Vi mottok neste tre ganger så mange søknader i år som vi gjorde i fjorårets runde av "Velkommen om bord", så det er tydelig å se en økende vilje til å aktivt å inkludere nye landsmenn i kystlagene!

Vi ga også kystlagene som planlegger opplæring i tradisjonsbåtseiling muligheten til å søke om et klassesett på 10 eksemplarer av vår ferske lærebok "Lær og seile åpen tradisjonsbåt". 21 av kystlagene får tilsendt bøker, og vi gleder oss til tilbakemeldinger fra de som skal bruke den!

Les mer om Forbundet KYSTEN