Stifter nettverk for norsk mat- og drikkekultur

Denne uken ble første møte avholdt i det som skal bli et nettverk for norsk mat- og drikkekultur. Forbundet KYSTEN er en av tre organisasjoner som inviterer til samarbeid.

Forbundet KYSTEN ønsker å fremme norske mattradisjoner fra kysten i nytt nettverk. Foto: Martin Pedersen
Forbundet KYSTEN ønsker å fremme norske mattradisjoner fra kysten i nytt nettverk. Foto: Martin Pedersen
30.01.2017

Norsk mat- og drikkekultur er for lite kjent, og fortjener en større plass enn den har i dag. Derfor har Norske akevitters venner, Norges bygdekvinnelag og Forbundet KYSTEN invitert bredt til å etablere et nettverk av relevante frivillige organisasjoner, næringsorganisasjoner og bedrifter knyttet til produksjon, salg og servering av norsk mat og drikke.

 - Norsk mat- og drikkekultur har alt for lav prioritet og status i norsk kulturpolitikk. Tiden er inne for å få til en allianse eller nettverk mellom de frivillige og næringsorganisasjoner for å ta tak og gjøre noe med dette, sier leder i Forbundet KYSTEN Asgeir K. Svendsen.

På det første innledende møtet ble det diskutert hvilken form dette samarbeidet skal ha, og det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge frem noen forslag basert på innspill fra deltakerne. Asgeir Svendsen deltar i arbeidsgruppen på vegne av Forbundet KYSTEN.

Til stede på første møte var Norges Bygdekvinnelag, Norske Akevitters Venner, Forbundet KYSTEN, Norsk Kulturarv, Hanen, Drinks of Norway, Bryggeri- og drikkevareforeningen, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, Virke Reise Norge og kultur, Virke Dagligvarehandel, Norges Kulturvernforbund, Norges Bondelag, Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund og Matmerk.

Flere var invitert men hadde ikke anledning denne gangen:

NHO Sjømat Norge, Norges Sjømatråd, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Fiskarlag, Fellesforbundet og Selskapet for Norges Vel.

Les mer om Forbundet KYSTEN her