Møte hos Riksantikvaren

Forbundet KYSTEN møtte i dag Riksantikvar Jørn Holme og hans nærmeste stab. På agendaen sto flere temaer knyttet til vårt samarbeid med forvaltningen.

Fra venstre: Åse Bitustøl (RA), Geir Tvedt (RA), Tuva Løkse (FK), Mari Søbstad Amundsen (RA), Asgeir K. Svendsen (FK), Jørn Holme (RA), Per Hillesund (FK) og Tore Friis-Olsen (FK). Foto: Bente Foldvik
Fra venstre: Åse Bitustøl (RA), Geir Tvedt (RA), Tuva Løkse (FK), Mari Søbstad Amundsen (RA), Asgeir K. Svendsen (FK), Jørn Holme (RA), Per Hillesund (FK) og Tore Friis-Olsen (FK). Foto: Bente Foldvik
24.01.2017

Riksantikvaren representerer staten i kulturminneforvaltningen, og er en svært viktig samarbeidspartner for alle oss som arbeider med kulturminnevern. Forbundet KYSTEN har lang tradisjon for god dialog både med Riksantikvaren selv og med fagfolk i de forskjellige avdelingene som er relevante i ulike saker vi jobber med. Som en organisasjon som både jobber med fartøyvern, bygningsvern og en hel del maritim infrastruktur i skjønn forening er vi avhengige av å kjenne hele forvaltningen godt. 

Hvert år inviterer Riksantikvar Jørn Holme til et kontaktmøte hvor vi oppsummerer og orienterer hverandre om saker som angår begge parter. På disse møtene får vi noen gode råd, og noen ganger en bedre forståelse av bakgrunnen for Riksantikvarens vurderinger i enkeltsaker vi har hatt med å gjøre. De er også viktige for at forvaltningen bedre skal forstå frivillighetens prioriteringer og måte å jobbe på. 

Riksantikvaren var høyt på banen langs kysten i 2016, med sine to helhetlige kulturmiljøfredninger av Henningsvær og Ny-Hellesund, og sine 21 nye fredninger knyttet til landsverneplanen for maritim infrastruktur, altså kulturminner i Kystverkets eie. 

Les mer om vårt arbeid med bygningsvern

Les mer om vårt arbeid med båter