Hva gjør kystlagene?

Vi har samlet inn omfattende oppdatert informasjon om kystlagenes virksomhet. Nå er rapporten om Kystlagsundersøkelsen klar!

Kystlagsundersøkelsen 2016. Foto: Odd Hesselberg Design
Kystlagsundersøkelsen 2016. Foto: Odd Hesselberg Design
15.06.2017

Forbundet KYSTEN er en organisasjon som vokser og utvikler seg. Derfor trenger landsstyret og vi i sekretariatet innimellom oppdatert informasjon om hva og hvem vi representerer for å kunne gjøre en god jobb for kystlagene og for saken. Hvordan ser dette kystlags-landskapet egentlig ut i 2016?  

Kystlagsundersøkelsen 2016 viser blant annet at kystlagenes samlede dugnadsinnsats tilsvarer over 100 årsverk, at de tar vare på over 700 båter og 40 000 m2 bygninger og anlegg langs kysten!

Her kan du lese hele rapporten (PDF)

Det er åtte år siden sist vi foretok en kartlegging som dette. Vi har nå flere kystlag og medlemmer enn vi hadde i 2008. Da talte vi 114 kystlag og 8910 medlemmer. Ved utgangen av 2016 hadde vi 126 kystlag og 10 270 medlemmer. Ikke minst har vi nå et mer slagkraftig sentralledd, med bedre økonomi og flere ansatte.

Informasjonen vi får gjennom Kystlagsundersøkelsen bruker vi internt for bedre å styre organisasjonen i takt med kystlagenes prioriteringer. Vi får også et innblikk i hva vi trenger å følge opp spesielt. Sist men ikke minst bruker vi informasjonen til å vise frem kystlagenes samlede innsats, og betydningen av dette, i møte med myndigheter og beslutningstakere.

Årets kystlagsundersøkelse viser at pilene peker riktig vei og at vi har mye å være stolte av!

Les mer om Forbundet KYSTEN