Innspill til friluftslivspolitikken

Sammen med Norges Padleforbund og Norges Seilforbund har vi gitt Klima- og miljødepartementet innspill om hva som er viktige tiltak i friluftslivspolitikken.

Sikring av allmen tilgang til sjøen er en viktig sak i friluftslivspolitikken. Foto: Heidi Thöni Sletten
Sikring av allmen tilgang til sjøen er en viktig sak i friluftslivspolitikken. Foto: Heidi Thöni Sletten
6.06.2017

I fjor kom stortingsmeldingen "Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet", og nå skal departementet i gang med en tilhørende handlingsplan som konkretiserer politikken. I tillegg til å stille oss bak innspill fra Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Den Norske Turistforening har vi gått sammen med Norges Padleforbund og Norges Seilforbund om flere punkter som berører kystfriluftslivet spesiellt.

Her ligger innspillet til handlingsplan. (PDF)

Kort oppsummert ønsker vi oss flere konkrete tiltak for å sikre allmennhetens tilgang til sjøen, en styrking og omfattende utvidelse av Skjærgårdstjenesten, og kystfriluftsliv inn i alle kystnære skolers pensum.

Forbundet KYSTEN er både en kulturvern- og friluftslivsorganisasjon.
Disse feltene henger naturlig sammen gjennom vårt fokus på "vern gjennom
bruk", og mye av den nye bruken av kulturminnene vi tar vare på handler
nettop om rekreasjon og friluftsliv på og ved sjøen. Regjeringens
politikk på dette området berører oss i stor grad, og vi benytter derfor
alle andledninger til å si vår mening om hva som er viktige tiltak for å
gjøre kysten og sjøen til trygge og attraktive friluftsarenaer.

Les mer om Forbundet KYSTEN