Hva er viktig kulturarv der du bor?

I dag starter Norsk Kulturråds innsamling av beskrivelser av kulturarv og kulturuttrykk, som til sammen skal bli våre "nasjonale fortegnelser".

Båtdraging med traktor i Bjørkedal på tidlig 70-tall. Foto: Bjørkedal kystlag/Hans Petter Eidseflot
Båtdraging med traktor i Bjørkedal på tidlig 70-tall. Foto: Bjørkedal kystlag/Hans Petter Eidseflot
6.03.2017

Norsk kulturråd inviterer til en nasjonal dugnad med å registrere immateriell kulturarv. De har nå opprettet en egen nettside der alle som vil kan sende inn bidrag. Målet er å lage en fortegnelser over immateriell kulturarv i Norge.Dette arbeidet er en del av det alle land forplikter seg til når de ratifiserer UNESCOs konvensjon av 2003 om vern av den immaterielle kulturaven. Denne verdensomspennende avtalen legger til rette for at folk skal kunne ta vare på kulturelle praksiser og kunnskap som videreføres fra generasjon til generasjon.

I dag lanserte kulturrådet nettsiden hvor man kan foreta registreringer:
www.immateriellkulturarv.no

Vi oppfordrer spesielt kystlagene til å sende inn bidrag. Kystlagene forvalter kunnskap, praksis og tradisjoner som bør ha en plass i en fortegnelse over immateriell kulturarv i Norge. Immateriell kulturarv som er aktuelt kan være tradisjoner, skikker, musikk, dans og muntlige fortellinger, samt håndverkskunnskap og kunnskap om naturen og universet. Kunnskapen eller praksisen er blitt overført fra folk som har levd før deg, og den er fremdeles i bruk. Hensikten er å vise mangfoldet av kulturuttrykk fra ulike deler av landet.

Forbundet KYSTEN har vært med i arbeidet med å lage nettsiden og fortegnelsen. På nettsiden finnes allerede flere eksempler på fortegnelser og vi har laget den som heter «Tradisjonell klinkbåtbygging».

Noen kystlag planlegger allerede å få deler av kulturarven fra sitt område inn i fortegnelsene. Denne uken arrangerer Bjørkedal kystlag folkemøte på ungdomshuset i Volda, for å få sambygdingene med på å skrive tradisjonen båtdraging inn i fortegnelsene. Hva er viktig kulturarv der DU bor?