Et aktivt år på kysten!

2017 ble et godt år med yrende aktivitet i kystlagene landet rundt. Takk for innsatsen!

Kystlaget Salta har i flere omganger invitert flyktninger og innvandrere med på sosiale fisketurer. Her fra tur med Faxsen i september i år. Foto: Kystlaget Salta
Kystlaget Salta har i flere omganger invitert flyktninger og innvandrere med på sosiale fisketurer. Her fra tur med Faxsen i september i år. Foto: Kystlaget Salta
21.12.2017

Med 10 500 medlemmer og 127 lokale kystlag er Forbundet KYSTEN aktivt tilstede i små og store kystsamfunn i hele landet. Kystlagene styrer selv hva de ønsker å holde på med, og det er stor variasjon i aktiviteter og prosjekter.

Med ujevne mellomrom inviterer Forbundet KYSTEN kystlagene med på noen nasjonale prosjekter. I 2017 delte vi ut stimuleringsmidler gjennom de to prosjektene "Velkommen ombord" og "Lær i leia". Formålet var henholdsvis å invitere flyktinger og invandrere med på hyggelige friluftslivsopplevelser og å øke folks kompetanse i bruk av kystlagenes båter.

Elever fra Grov skole fikk opplæring i sjøvettregler, seiling og navigasjon ombord Astafjord kystlags "Folkvang". Foto: Astafjord kystlag

Til sammen støttet vi 79 gode prosjekter! 46 av disse handlet om opplæring i båtbruk, og prosjektene vi støttet handlet om ro- og seilopplæring på flere ferdighetsnvåer, båtmanøvrering, sjømannskap, navigasjon og sikkerhet på sjøen. Flere av kursene ble arrangert som sosiale turer over flere dager.
I årets runde av "Velkommen om bord" støttet vi 33 prosjekter som alle handlet om å gi innvandrere og flyktninger opplevelser med kystfriluftsliv. Mange av prosjektene tok også sikte på en mer varig inkludering av innvandrere i laget, og å lære noe selv om hva som eventuelt er kystkultur i landene de har forlatt. Vi mottok nesten tre ganger så mange søknader i år som vi gjorde i fjorårets runde av "Velkommen om bord", så det er tydelig å se en økende vilje til å aktivt å inkludere nye landsmenn i kystlagene. Det er vi glade for!

Den store kartleggingen "Kystlagsundersøkelsen 2016" som ble lagt frem i april viser at kystlagene tar vare på over 700 små og store båter og over 40 000 m2 bygninger og anlegg. Og dugnadsinnsatsen øker fremdeles! Kystlagene kan samlet vise til en årlig dugnadsinnsats tilsvarende 101,5 årsverk, noe som tilsvarer over 48 millioner kroner. Kysten ville definitivt sett annerledes ut uten denne innsatsen.