Grasrotandel

Alle lag som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta grasrotmidler, som per i dag er 5% av spillerinnsatsen. To av tre kystlag er registrert som grasrotmottakker, og har jevnlige inntekter derfra.

Overskudd fra Norsk Tipping går til samfunnsnyttige formål. Siden mars 2009 har de som deltar i spill fra Norsk Tipping selv hatt mulighet til å bestemme hvor noe av overskuddet skal gå. Dette kalles grasrotandelen. Grasrotandelen innebærer at alle som spiller på spill fra Norsk Tipping selv kan bestemme at 5% av beløpet de har spilt for, skal gå direkte til et lokalt eller regionalt lag eller forening. Beløpet som fordeles beregnes ut fra innsatsen og ikke fra gevinsten, så det har ingen betydning om spilleren vinner eller ikke. Ordningen med grasrotandelen er ment å være en støtte til frivillig aktivitet på grasrotnivå. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping bortsett fra Flax og Extra.

For at ditt lag eller forening skal kunne motta grasrotandel må dere være registrert i Frivillighetsregisteret og godkjent som grasrotmottaker. Spilleren hos Norsk Tipping kan bare velge blant de lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregistret. Grasrotandelen overføres fra Norsk Tipping til organisasjonenes bankkonto tre ganger i året. Grasrotandelen gis direkte fra spilleren og blir ikke regnet som statlig tilskudd til organisasjonene. Tilskuddet skal ikke rapporteres inn til noe statlig organ og det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til.

Her ligger mer informasjon om ordningen