Webinar om kommunikasjon

Når: Torsdag 1. september 18:00 - 19:30 på Zoom.

Velkommen på webinar om kommunikasjon!

Mer informasjon kommer.