Tromsøkonferansen 2021

Forbundet KYSTEN og UiT Norges arktiske universitet inviterer til «Tromsøkonferansen 2021» i oktober.

I en serie på fem små filmer presenterer vi kystlagene rundt i landet. I film nummer to er vi i Tromsø. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Årets konferanse tar utgangspunkt i flere større prosesser som Forbundet KYSTEN enten har ledet eller hatt en sentral rolle i de siste årene; blant annet arbeidet med nominasjonen av nordiske klinkbåttradisjoner til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv, verneplan for små og åpne båter, utviklingen av et tradisjonsbåtstudium ved UiT og vår satsning på friluftsliv med åpne tradisjonsbåter.

Forbundet KYSTEN har nå lansert forslaget om å få utviklet en strategi for vern og bevaring av klinkbåttradisjoner i Norge, materielt og immaterielt. Vi ønsker å lage en slik strategi, eller handlingsplan om man vil, sammen med flere institusjoner og miljøer. Vi har derfor invitert folk fra Riksantikvaren, Norsk kulturråd, Norsk håndverksinstitutt, en rekke museer m.fl. til å delta med innlegg og å bidra i diskusjonen om hva en slik strategi bør romme. Målgruppen for konferansen er alle som driver med og er opptatt av å ta vare på kunnskapen om bygging og bruk av små og åpne båter i Norge, enten det handler om båter som kulturminner eller kunnskapen om bygging og bruk av små og åpne båter i Norge. Deriblant kystlag, båtbyggere, museumsansatte, beslutningstagere m.fl.

Konferansen arrangeres på Universitetsmuseet i Tromsø 20. – 21. oktober. Påmelding til tore@kysten.no. For mer informasjon, se invitasjonen her.

Program kommer.