Regionalt seminar for kystlagene i Trøndelag og Nordland

Nystartede Bindal kystlag og Forbundet KYSTEN inviterer til regionalt seminar for tillitsvalgte i kystlagene i Nordland og Trøndelag 6. - 8. september.

Bindalsfæring Foto: Tuva Løkse

Målgruppa er tillitsvalgte fra kystlagene, men andre aktive medlemmer er også velkommen til å delta. Det blir foredrag og erfaringsutveksling, og tid til å bli bedre kjent med andre engasjerte kystlagsfolk. Mer informasjon og foreløpig program ligger her.

Arr: Forbundet KYSTEN og Bindal kystlag