Regionalt seminar for kystlagene i Nordland og Troms

Vi samles til inspirasjonshelg på Gibostad, med faglig påfyll og sosialt samvær.

Gisund

Målgruppa er tillitsvalgte fra kystlagene, men andre aktive medlemmer er også velkommen til å delta. Det blir foredrag og erfaringsutveksling, og tid til å bli bedre kjent med andre engasjerte kystlagsfolk. Mer informasjon kommer snart.

Arr: Forbundet KYSTEN og Gisund kystlag