Regionalt kystlagsseminar i Oslo

Sammen med Kystlaget Viken samler vi kystlagsfolk fra Oslo og Viken til inspirasjonshelg.

Kavringen Fyr

Hver høst arrangerer vi to regionale kystlagsseminarer for tillitsvalgte og andre aktive kystlagsfolk i et bestemt farvann. I år er de lagt til henholdsvis Oslo og Grimstad.

Helgen 23. - 25. oktober i Oslo vil bestå av et program med faglig påfyll, diskusjoner og sosialt samvær. Vi vil også bli bedre kjent med Kystlaget Vikens anlegg, båter, prosjekter og aktiviteter.

Invitasjon er sendt ut til de aktuelle kystlagene i området. Program kommer snart.

OBS: Seminaret fikk ny dato etter at tidsskriftet KYSTEN nr.4/2020 gikk i trykken.

Har du spørsmål kan de rettes til Tore Fris-Olsen i sekretariatet på tore@kysten.no.