Regionalt kystlagseminar i Grimstad

Sammen med Kystlaget Terje Vigen samler vi kystlagsfolk fra Agder til inspirasjonshelg.

Kystlaget Terje V

Hver høst arrangerer vi to regionale kystlagsseminarer for tillitsvalgte og andre aktive kystlagsfolk i et bestemt farvann. I år er de lagt til henholdsvis Oslo og Grimstad.

Helgen 5. - 8. november i Grimstad vil bestå av et program med faglig påfyll, diskusjoner og sosialt samvær. Vi vil også bli bedre kjent med Kystlaget Terje Vigens anlegg, båter, prosjekter og aktiviteter.

Invitasjon er sendt ut til de aktuelle kystlagene i området. Program kommer snart.

OBS: Seminaret fikk ny dato etter at tidsskriftet KYSTEN nr.4/2020 gikk i trykken.

Har du spørsmål kan de rettes til Tore Fris-Olsen i sekretariatet på tore@kysten.no.