Nordiske klinkbåttradisjonsdager

Norsk Maritimt Museum inviterer i samarbeid med Forbundet KYSTEN til nordiske klinkbåttradisjonsdager!

Klink12

I anledning at søknaden om å skrive inn nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv skal vurderes på UNESCO-møtet i Paris i desember, vil vi dedikere disse dagene til nettopp nordiske klinkbåttradisjoner. Den klinkbygde båten er en spesiell nordisk båttype, som i rundt to tusen år har hatt stor betydning for nordboeres bruk av havet. Variasjonen er stor, men byggemetoden er tilnærmet den samme i hele Norden. Båtene har gjennom generasjoner bundet de nordiske folkene sammen fra kyst til kyst, brakt Norden ut i verden og verden tilbake til Norden.

Velkommen!