Landsdekkende kystlagsseminar

Tema for vårt landsdekkende kystlagsseminar i 2020 blir "Naust". Hvordan kan vi bidra til ivaretakelse av disse bygningene som forsvinner i stort tempo?

Kystlagene tar vare vare på 40 000 m2 bygninger og anlegg. En styrking av Kulturminnefondet er en viktig støtte til det arbeidet. Dette og mye annet var gledelig i regjeringsplattformen som ble lagt frem i helgen. Foto: Trond Svenningsen

En ny rapport fra NIKU slår fast at naust og sjøhus på norskekysten forsvinner i høyt tempo. Hvorfor er det så vanskelig å bevare disse? Hvor er flaskehalsene? Trengs det regelendringer? Hvilken ny bruk kan fylle naust og sjøhus få så de kommer flest mulig til gode? Og hvordan sikrer vi samtidig at allemannsretten blir godt ivaretatt?

Denne helgen skal vi bruke på å finne løsninger, og inspireres av folk med gode prosjekter og erfaringer.

Tid: 17. - 19. april 2020

Sted: Panorama hotell, Sotra

Program kommer. Hold av datoene! Invitasjon sendes ut til alle kystlagene på nyåret.