Kystens dag 2022

2022 er Frivillighetens år! Bli med å arrangere dette med åpne Kystens dag-arrangementer i hele landet 11. juni 2022.

Foto: Per Flåthe

Frivillighet i Norge har blitt tildelt ansvaret og æren å koordinere Frivillighetens år 2022. I løpet av Frivillighetens år inviteres alle frivillige organisasjoner til å markere frivilligheten gjennom et Vår dag-arrangement. Forbundet KYSTEN har meldt inn Kystens dag lørdag 11. juni 2022.

Forbundet KYSTEN oppfordrer alle kystlagene til å lage et arrangement på Kystens dag hvor vi inviterer folk, viser frem våre anlegg, båter og aktiviteter, samt tilbyr lokalbefolkningen kjekke aktiviteter knyttet til kystkultur. Da temaet er frivillighet ønsker vi å fokusere på at alle er velkomne i våre kystlag og at det finnes mange forskjellige måter å drive dugnad og frivillighet på i kystlagene - vi trenger alle slags folk og ferdigheter! Det kan dreie seg om alt fra mekking, roing, seiling og restaurering til utadrettet virksomhet, matlaging og mye mer. Her er det bare fantasien som setter grenser. Vi ønsker at kystlagene bruker denne dagen til å synliggjøre sine fantastiske bidrag og tilbud til lokalsamfunnene.

Søknad om støtte til Vår dag-arrangementer

Sparebankstiftelsen DNB støtter "Vår dag"-kampanjen med hele 5 millioner kroner som skal deles ut i støtte til lokale arrangementer. Søknadsportalen er åpen fram til 17.10.21 for foreninger som skal markere VÅR DAG i første halvdel av 2022. Søknadsskjema og informasjonsfilm finner dere her.

Vi gleder oss til å feire KYSTENS DAG 2022 med dere! 🎊