Konferanse: Tradisjonsbåter på Nordkalotten - mangfold og variasjon

Årets konferanse om bygging og bruk av tradisjonelle trebåter handler om tradisjonsbåter på Nordkalotten. Dette blir den tredje i en programserie Forbundet KYSTEN arrangerer sammen med UiT - Norges arktiske universitet.

Foto: Bente Foldvik

Utnyttelsen av maritime- elve- og ferskvannsressurser på Nordkalotten over lang tid har krevd båter. Hvordan båtene ble utviklet og tilpasset har blitt preget av denne varierte ressursutnyttelsen samtidig som de ulike etniske gruppene har utviklet egne variasjoner knyttet til praksis og språk. Før 1917 var relasjonen østover merkbar, med russisk fiske i Varanger, salg av fisk til russerne gjennom pomorhandelen samt en eksport av nordlandsbåter til nordvest Russland. Også vannveiene og elvene har bundet sammen båttradisjoner på tvers av de landegrensene som eksisterer i dag. Båtene og teknologitilpasningen har i hovedsak vært grenseoverskridende, delt og forflyttet både øst-vest-øst og sør-nord-sør. Denne konferansen tar sikte på å risse opp noe av det mangfoldet vi i dag synes å se.

Dato: 23. - 24. oktober 2019. Konferansen arrangeres i samarbeid med Norges arktiske universitetsmuseum, UiT – Norges arktiske universitet.

Program og ytterligere informasjon vil foreligge senere. Spørsmål eller forhåndspåmelding til: tore@kysten.no