Konferanse om oppfølging av UNESCO-innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner

I et samarbeid mellom Han Herred Havbåde, Forbundet KYSTEN, Kystliv Holbæk og Vikingeskibsmuseet i Roskilde arrangeres en todagers konferanse i Roskilde og Holbæk for å markere innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Foto: Werner Karrasch

Foto: Werner Karrasch

Konferansens formål er:

  • Å feire at nordiske klinkbåttradisjoner har blitt skrevet inn på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.
  • Å sette fokus på immaterielle kulturarv generelt, og hva den betyr for oss.
  • Å opplyse, informere og inspirere til videre arbeid med levende kulturarv - nordiske klinkbåttradisjoner - og vise hvordan vi holder den i live ved at mennesker utfører den i praksis.
  • Å vedta et KlinkbåtCharter2023 som beskriver en felles strategi for de nordiske landenes arbeid med å beskytte klinkbåttradisjonene.

Mer informasjon om konferansen finner du her.
Se foreløpig program her.
Meld deg på her.