Konferanse: "Levende tradisjoner i frivilligheten"

18. oktober arrangerer vi kulturarvskonferanse i Oslo sammen med Norges Bygdekvinnelag og Norges Husflidslag. Hold av datoen!

Foto: Ernst Furuhatt

Hvordan jobber frivillige lag og foreninger med å ta vare på levende tradisjoner og immateriell kultur? Vi viser fram eksempler på hvordan frivillighet, lokalt engasjement og samarbeid er en bærebjelke i dette arbeidet. Det blir innlegg fra våre lokallag, fra museumssektoren, aktører i norsk kulturforvaltning og diskusjoner om rammene for de frivillige kulturorganisasjonene.

De tre arrangørorganisasjonene er alle akkreditert av UNESCO som rådgivere på hvert vårt spesialområde innafor den immaterielle kulturarven.

Program kommer snart.