Konferanse: "Båter, tradisjon og innovasjon"

Forbundet KYSTEN samarbeider med UiT - Norges arktiske universitet om en satsning på kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. 3. - 4. oktober er det duket for ny konferanse i Tromsø.

Foto: Tuva Løkse

På denne konferansen vil vi fokusere på innovasjon i tradisjon. Hvilke nye praksiser kan tradisjonelle båter inngå i, og hvordan aktualisere tradisjon i bygging av fremtidens opplevelsesøkonomi? Hvordan kan de tradisjonelle trebåtene få en plass i de nye turistmarkeder med fokus på kvalitetsprodukter og opplevelser? Kan et slikt fokus bidra til ny kunnskap og styrke ambisjon om vern av båter, men óg av havet og kysten? Kan innovasjon i tradisjonskunnskap være viktige bidrag til en grønn og bærekraftig turisme – og hvilke tiltak kan støtte opp under en slik ambisjon?

Vi ønsker at denne konferansen skal være en møteplass for kunnskapsmiljøer innen tradisjonsbygging og nye innovative bedrifter og prosjekter der kysten, båten og immateriell kulturarv på ulike måter tas i bruk.

Program kommer snart.

Konferansen er gratis, og deltakerne bekoster selv reise, mat og opphold.
Send din påmelding til tore@kysten.no