Friluftslivets uke - bli med ut!

I Friluftslivets uke inviteres alle i hele Norge til å bli med ut i naturen. Over hele landet kan du delta på spennende friluftslivsaktiviteter i regi av lokale lag og foreninger, organisasjoner, friluftsråd og kommunen der du bor. Friluftslivets uke har som mål å få flere ut i naturen, ha det gøy og skape flest mulig gode minner!

Trond Glesaaen Norsk Padleforbund 75 Scaled

Foto: Trond Glesaaen / Norsk Padleforbund

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurransevirksomhet som hovedformål.

Forbundet KYSTEN er medlem av Norsk Friluftsliv. Vi deler mange felles hjertesaker, som bærekraftig friluftsliv, inkludering, frivillighet og folkehelse. Derfor gleder vi oss til friluftslivets uke hvert år!

Hva skjer i ditt nærområde?

Besøk aktivitetskalenderen for Friluftslivets uke for å se hvilke arrangementer som foregår der du bor!