Forbundet KYSTENs landsmøte 2021

For første gang avholder vi digitalt landsmøte. Hold av lørdag 17. april.

Slik ser det ut når landsstyret vårt møtes digitalt. 17. april får de selskap av kystlagsfolk fra hele landet.

Landsmøtet er organisasjonens øverste demokratiske organ. Her velges landsstyre, kursen legges for videre arbeid, vedtekter kan endres og kystlagene kan melde saker opp til behandling. Vi håper flest mulig av kystlagene benytter anledningen til å delta i organisasjonsdemokratiet, og sender en delegat til landsmøtet.

I år trenger de ikke reise langt. På grunn av pågående koronamandemi og mye usikkerhet har Forbundet KYSTENs landsstyre besluttet å avholde møtet digitalt.

Innkalling sendes ut til alle kystlagene snart.