Forbundet KYSTENs landsmøte 2021

Vårt landsmøte avholdes fysisk i Bergen, hvis pandemisituasjonen tillater det i april. Hold av datoene!

Scandic Bergen City Exterior Facade Entrance 4

Landsmøtet er organisasjonens øverste demokratiske organ. Her velges landsstyre, kursen legges for videre arbeid, vedtekter kan endres og kystlagene kan melde saker opp til behandling. Vi håper flest mulig av kystlagene benytter anledningen til å delta i organisasjonsdemokratiet, og sender en delegat til landsmøtet.

Det er usikre tider, men landsstyret har besluttet at vi planlegger dette som et fysisk møte med gode smitteverntiltak. Vi krysser fingrene for at ikke pandemisituasjonen i april vil det annerledes.

Hold av datoene 16. - 18. april. Innkalling og mer informasjon kommer.