Tradisjonsbåtbygging - vi må redde kunnskapen!

​Forbundet KYSTEN arbeider med følgende prosjekter knyttet til bevaring av tradisjonsbåtbygging.

  • Forbundet KYSTEN leder et nordisk samarbeid om få innskrevet nordisk klinkbåttradisjon på UNESCOs representative liste over menneskehetens  immaterielle kulturarv. Last ned prosjektbeskrivelsen her.
  • Vi jobber for å knytte båtbyggerkunnskapen tettere til en stor og solid utdanningsistitusjon, og gi faget den statusen det fortjener. Siden 2014 har vi vært i dialog med Uit - Norges arktiske universitet om muligheter hos dem. I oktober 2016 arrangerte vi en to dagers nordisk konferanse sammen med UiT: "Tradisjonsbåtbygging som universitetsfag". En arbeidsgruppe ved universitetet jobber nå videre med saken.
  •  Sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon arbeider vi med å opprette et modulbasert utdanningstilbud i trebåtbyggerfaget på VG3 nivå. Tilbudet blir klart i løpet av 2017.

  • Forbundet KYSTEN var representert i Yrkesfaglig utvalg for immateriell kulturarv og verneverdige fag, som fikk i oppgave av Utdanningsdepartementet å komme med anbefalinger til tilbudsstrukturen for håndverksfagene. Utvalget leverte sin rapport våren 2016.
  • Sammen med kystlagene i hele landet jobber vi for å øke interesser for, og bruken av norske tradisjonsbåter.  Våren 2017 deler vi ut stimuleringsmidler bl.a. til kystlag som vil drive med opplæring i roing, seiling og sjømannskap. Våren 2017 gir vi også ut boka "Lær å seile pen tradisjonsbåt" på Flyt forlag, og vi er godt i gang med å samle og gradere fine roruter sammen med kystlag rundt landet.
  • Vi har etablert et nettverk for tradisjonsbåtbygging, som vi samler et par ganger i året. Nettverket består av en rekke tradisjonsbåtbyggere, båt- og håndverksforskere som bidrar med kunnskap og råd. Nettverket er også en møteplass for diskusjon og erfaringsutveksling båtbyggerne imellom.