Håndverk

De tradisjonelle håndverkene må videreformidles for å kunne ta vare på kystens kulturminner på sjø og land. Tusenårig kunnskapsutvikling trengs også i framtidas samfunn. Dessuten er gamle håndverk hyggelig å holde på med!

Vi tar vare på håndverkstradisjonene på kysten. Foto: Arne-Terje Sæter/KASAVI

Foto: Arne-Terje Sæter/KASAVI

I kystlagene holdes kystens håndverkstradisjoner i hevd, og læres videre i sosiale arbeidsfellesskap. Kunnskapsoverføringen skjer gjennom praktiske prosjekter hvor de mindre erfarne i dugnadsgjengen læres opp mens man jobber med kystlagets båter og bygninger.

Kystlagene mottar voksenopplæringsmidler til sin kursvirksomhet gjennom Forbundet KYSTENs medlemskap i Studieforbundet Kultur og Tradisjon. I kystlagene avholdes rundt 3500 kurstimer per år, og det undervises i blant annet båtbygging, tauarbeider, seilsøm, ullarbeider, smie, dieselmotorer og tradisjonsmat fra havet.

Se film fra prambyggerkurs i Kystlaget Øster Riisøer her. (4 min.)

Mange kystlag har egne håndverksgrupper med verksteder egnet for formålet. Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk er en fast del av våre stevner og andre arrangementer.             

I 2014 innledet vi en spesiell satsning på tradisjonsbåtbygging, for å sikre at denne kunnskapen tas vare på for fremtiden. Les mer her.              

Forbundet KYSTEN er fra tid til annen representert i utvalg og arbeidsgrupper som er med å forme politikken rundt de praktiske yrkesfagene. Vi er også høringsinstans i saker som gjelder dette feltet.