Prosjekter

Her er en oversikt over prosjekter vi jobber med akkurat nå.

Roruter
I Norge drives det nå storstilt merking av turer på land, både fotturer og sykkelturer, og disse graderes i henhold til den nasjonale merkehåndboka. I den forbindelse har padleforbundet og en rekke andre aktører begynt å gradere kajakkruter. Forbundet KYSTEN ønsker å være med på dette og kommer nå med en rekke rutebeskrivelser som egner seg for robåt. Vi jobber med å samle inn beskrivelser av roturer, for så å gradere disse i samarbeid med kystlagene. Målet med prosjektet er å få enda flere til å oppdage gledene ved et aktivt kystfriluftsliv i robåt. Les mer

Bokutgivelse: "Lær å seile åpen tradisjonsbåt"
Forbundet KYSTEN jobber for tiden sammen med Flyt Forlag om å utvikle en enkel innføringsbok i seiling med åpne tradisjonsbåter. Boka skal gi leseren grunnleggende kunnskaper innenfor seiling med råseil og spriseil. Tradisjonsbåtseilerne Tora Heide og Terje Planke bidrar til det faglige innholdet i boka, og Leif Erik Irgens Eriksen står for illustrasjonene. Bakgrunnen for boka er et ønske om å øke kunnskapen om bruk av tradisjonsbåter og på den måten fremme bruken av kulturminner. Boka skal være ferdig til seilsesongen 2017.

"Velkommen ombord!"
I 2016 oppfordret vi kystlagene i hele landet til å ta flyktninger og innvandrere med på sosiale friluftslivsopplevelser, og delte ut 80 000 kroner fra Miljødirektoratet til dette formålet. Les mer her.